top of page
Kretsloppshuset.jpg

KRETSLOPPSHUSET

Mer än bara hållbart - REGENERATIVT

Vi bedriver holistic management på våra naturbetesmarker för att bygga upp marken. Genom koncentrerat betestryck och ständig förflyttning av fåren ökar gräsets rotsystem vilket förbättrar jordens förutsättningar att motverka uttorkning eller översvämning. Dessutom skapas en sk. kolsänka som tar hand om koldioxid utsläpp.

 

I linje med våra hållbarhets tankar har vi nu byggt ett kretslopps hus med cirkulärt vattensystem. Kretslopps huset är en kombination av duschutrymme och växthus med privat dusch och torr toalett till varje Eremitstuga . Vattnet tas från sjön och gråvattnet som bildas efter dusch och handfat filtreras innan det renas via växter i växthuset och så småningom rinner ut i ankdammen. Väggar och golv är beklädda med lerbruk, ett naturmaterial som består av lera, sand och halm. Lerbruket buffrar fukt och skapar en behaglig miljö. Tack vare separerande toaletter minskas obehagliga dofter och vi kan kompostera avfallet och använda näringen där det behövs. Genom att använda regenerativa metoder och en biomimik lösning, som härmar naturen, hoppas vi skapa ett mer hållbart vattensystem. I I det nya Kretsloppshuset finns privata badrum till alla Eremitstugorna.

SlateHouse_windows.jpeg

Hållbart byggande

Alla Eremitstugor är byggda med träplankor från vår egen skog tillverkad lokalt i Skållerud ca 7 km bort. Så långt som möjligt har återvunna dörrar och fönster använts för att minska klimat avtryck man får med nyproduktion. Faktum är att alla stugor har blivit arkitektritade utifrån de antika fönster och dörrar.

Väggarna är isolerade med fårull, ett naturligt material som är både flamsäkert, giftfritt och ljudisolerade. Golven är isolerade med hampa vilket reglerar fukthalten och är avskräckande för möss. Vi har även använt träfiber isolering för sitt höga isoleringsvärde men också för att det är en bi-produkt från träindustrin.

Det levande taket på Eremitstugan består bl. a. av smultron och kärleksört som vi har plockat från omgivningen. Väggarna på Skifferhuset är klädda med återvunnen Dalslandsskiffer från slutet av 1800-talet som ursprungligen satt på Skeppargården. Planktaket på samma hus är behandlade med dalbränt tjära för extra skydd.

De antika fönster med färgat glas som finns i A-Frame Hermitage och Skifferhus Hermitage var högsta mode kring sekelskifte ca 1890 och har tidigare suttit i mangårds byggnaden på en närliggande gård.

Eco food
Veg_in-a-basket.jpg

MAT & MILJÖ

Mat, miljö och hälsa hänger ihop. Vi tror på korta leveranser och serverar gärna mat från vår egen produktion eller lokalproducerat i närheten. Gården är ekologisk-certifierad och våra får håller naturbetesmarkerna öppna vilket skapar möjlighet för en ökad biologiskt mångfald.

Vi tillämpar en zero-waste policy där matrester ges till djuren på gården eller komposteras.

Våra myskankor är frigående och ger oss ankägg samtidigt som de jobbar med snigel bekämpning. Hönsen lägger våra frukost-ägg och bearbetar parasiter genom att beta fritt efter fåren i ett mobilt hönshus. Vi odlar våra egna grönsaker med odlingsmetoden permakultur.  Grönsakerna gödslas med eget fårgödsel i ett evigt kretslopp. Maten på gården produceras här med allt från kött från de natur-betande fåren till hemodlade grönsaker. Vi plockar vilda örter och skapar måltidsupplevelser direkt från naturen.

Swedish Country Living ingår i nätverket Smaka på Västsverige. Nätverket samlar företag som i nära samarbete med lokala producenter erbjuder västsvenska matupplevelser baserade på säsongsbetonade lokala råvaror.

Vi finns också med i HÅLLBARHETSKLIVET för hållbara företag inom besöksnäring framtagen av Turistrådet Västsverige.

Utnämnd i november 2021 till Sveriges bästa Experience genom 360° Eat guide för hållbara matupplevelser.

Årets besöksnäringsföretag i Dalsland 2023.

Nominerad till The Grand Travel Ecoturism Prize 2024.

Winner360.jpg
Hållbarhetsklivet.png
SV-logo-2line_WEBB.jpg
bottom of page