top of page
Jonathan - Grow Here - Photo_ Thought Leader Global.jpg

Träffa arkitekten

Möt arkitekten bakom Swedish Country Livings eremitstugor och hans passion för hållbarhet och matproduktion.

Möt Jonathan Naraine!

Arkitekten

Jonathan Naraine är en arkitekt och matsystemdesigner som nu arbetar som planarkitekt på Skara kommun. Han har designat alltifrån stadsodlingar i Göteborg till unika naturnära boenden, upplevelsemiljöer och kretsloppslösningar hos Swedish Country Living på dalsländska landsbygden som vunnit pris och utmärkelser för hållbarhet. Här har han ritat tre unika eremitstugor mitt i vackra i naturbetetsmarken vid vattnet, ett växthus och kretsloppshus med cirkulärt vattenreningssystem och en samlingslokal med utekök - samtliga designade utifrån återanvända fönster, dörrar, tegelstenar och ekologiska byggmaterial från trakten.

Med mat i fokus

Mataktivist, matstrateg och samhällsplanerare, Jonathan ses här på taket av Skifferhuset

Jonathan.jpg

Bakgrund

Han var med och grundade The Foodprint Lab arkitekter - där man ritat popup-parker, takgårdar, stadsnära odlingar och andra ätbara landskap på uppdrag åt bl.a. Göteborgs stad och stora fastighetsbolag som NCC, Wallenstam m.fl. Han är medgrundare till matchmaking-plattformen för odling och markdelning Grow-Here.com. Han var även med och arrangerade Sveriges första mat- och landsbygdshackathon Vischan 2017. 

 

Han har även varit aktiv som mataktivist under 15 år och har arrangerat stadsodlingssafari’s, maträddningsfester och har kopplat ihop människor med maten och dess ursprung. De senaste åren har han specialiserat sig på samhällsplanering i kommunal och regional skala för att samskapa mer lokala regenerativa och motståndskraftiga samhällen och livsmedelssystem. I sitt examensarbete våren 2022 på Chalmers skrev han om ”Kolinlagrande matregioner” med konkreta strategier för hur en kommun eller region kan bli självförsörjande på mat och binda in mer koldioxid än man släpper ut genom regenerativt lantbruk.

bottom of page