MAT & MILJÖ

Mat, miljö och hälsa hänger ihop. Vi tror på korta leveranser och serverar gärna mat från vår egen produktion eller lokalproducerat i närheten. Gården är KRAV-certifierad och våra får håller naturbetesmarkerna öppna vilket skapar möjlighet för en ökad biologiskt mångfald.

Vi tillämpar en zero-waste policy där matrester ges till djuren på gården eller komposteras.

Våra myskankor är frigående och ger oss ankägg samtidigt som de jobbar med snigel bekämpning. Hönsen lägger våra frukost-ägg och bearbetar parasiter genom att beta fritt efter fåren i ett mobilt hönshus. Vi odlar våra egna grönsaker med odlingsmetoden permakultur.  Grönsakerna gödslas med eget fårgödsel i ett evigt kretslopp.

 

Vi bedriver holistic management på våra naturbetesmarker för att bygga upp marken. Genom koncentrerat betestryck och ständig förflyttning av fåren ökar gräsets rotsystem vilket förbättrar jordens förutsättningar att motverka uttorkning eller översvämning. Dessutom skapas en sk. kolsänka som tar hand om koldioxid utsläpp.

Maten på gården produceras från grunden med allt från kött från de natur-betande fåren eller frigående ankorna, vild fisk från sjön till hemodlade grönsaker. Vi plockar vilda örter och skapar måltidsupplevelser direkt från naturen.

Gravad_lammfile.jpg